Wszystkie piły łańcuchowe mogą powodować w czasie pracy odbicia pilarki prowadzące do utraty panowania nad maszyną, a w rezultacie do groźnych w skutkach wypadków operatora lub osób towarzyszących.

Dokładne stosowanie zaleceń podanych w instrukcji obsługi pilarki zapewni prawidłową obsługę układu tnącego i zmniejszy możliwość powstania wypadku.


CO TO JEST ODBICIE ?

Odbicie polega na gwałtownym odrzuceniu pilarki w kierunku operatora z jednoczesnym poderwaniem do góry prowadnicy. Powstaje ono w chwili zetknięcia się górnej ćwiartki obwodu końcówki prowadnicy z twardym przedmiotem, jak np.: gałąź lub kłoda, a także w momencie zakleszczenia się prowadnicy w rzazie.

 

ABY ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED SKUTKAMI ODBICIA NALEŻY:

  • właściwie ocenić poziom swoich umiejętności w zakresie posługiwania się pilarką.
  • znać właściwości używanej piły łańcuchowej.

Jeśli użytkownik nie posiada właściwych kwalifikacji i doświadczenia, powinien posługiwać się wyłącznie specjalnymi typami łańcuchów, posiadającymi dużą odporność na odbicie.ZAPOBIEGANIE SKUTKOM ODBICIA:

  • W czasie pracy należy cały czas być przygotowanym na możliwość powstania odbicia.
    Należy śledzić położenie końcówki prowadnicy.

  • Typ piły łańcuchowej jak i samego łańcucha ma bardzo duże znaczenie na możliwość powstania odbicia. W związku z tym należy zawsze dobierać typ piły łańcuchowej odpowiedni dla danych warunków pracy.

  • Jako najbardziej bezpieczne uważa się prowadnice z wąską końcówką np.: typu OREGON® DOUBLE GUARD.

na czym polega: Prawidłowa praca pilarką ?