Przed przystąpieniem do pracy pilarką, należy zadbać w pierwszej kolejności o swoje bezpieczeństwo poprzez założenie odpowiedniej odzieży ochronnej.

Ubranie ochronne powinno być dobrze dopasowane: niezbyt obcisłe i nie za luźne.


  • Pracując pilarką należy zawsze trzymać ją oburącz, prawą ręką za uchwyt tylny, lewą za uchwyt przedni.

  • W celu zapewnienia pełnej kontroli nad pilarką lewą rękę należy trzymać wyprostowaną.

  • Uchwyt przedni należy trzymać chwytem zamkniętym-kciuk pewnie obejmuje uchwyt.

  • Podczas pracy pilarkę należy trzymać z boku ciała nigdy przed sobą.

  • Należy pracować na maksymalnych obrotach silnika.

  • Stosuj łańcuchy tnące z ogniwami antyodbiciowymi oraz prowadnice o profilu zmniejszającym ryzyko odbicia.

  • Przed przystąpieniem do pracy skontroluj stan techniczny pilarki i jej układu tnącego.

  • Pracę należy wykonywać w postawie zapewniającej pełną kontrolę na pilarką.

  • Pilarka jest przeznaczona do obróbki drewna, nie wolno stosować pilarki do
   obróbki innych materiałów.
   

Pamiętaj:

Oczyść powierzchnię roboczą przed przystąpieniem do ścinki.


- Należy przewidzieć gdzie upadnie ścięte drzewo.
- Przygotować się na niespodziewane zablokowanie się pilarki w przecinanym materiale.
- Przystąpić do pracy w pozycji zapewniającej maksimum bezpieczeństwa.


Nie wolno pracować pilarką ponad poziomem ramion.

Nie wolno pracować pilarką stojąc na drabinie lub bezpośrednio na drzewie. 

Osobom postronnym nie wolno przebywać w pobliżu pracującej pilarki.