Typowy łańcuch tnący Oregon składa się z:

  • ogniwa prowadzącego
  • ogniwa tnącego
  • ogniwa łączącego (spinki)
  • ogniwa łączącego z nitem (ogniwa)


Budowa łańcucha tnącego z elementami przeciw odbiciu:



Elementy zmniejszające ryzyko powstania odbicia:




Budowa typowego łańcucha Oregon przeznaczonego dla zawodowych drwali:



Schemat budowy ogniwa tnącego: