Państwa dane osobowe przekazywane nam są przetwarzane przez HORTUS Adam Bubik z siedzibą w Gliwicach przy ul. Myśliwskiej 25 i nie są udostępniane ani przekazywane osobom trzecim oraz innym firmom.

 

Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
- w celu realizacji umowy i wysłania zamówienia
- po wyrażeniu zgody, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych

 

Prawa dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.oregon.pl  w zakładce Moje Konto (dostępne po zalogowaniu).

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania informacji i marketingowych drogą elektroniczną, wyślij do nas maila na adres oregon@oregon.pl wpisując w tytule maila "Rezygnuję".


Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • - Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • - Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • - Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).